Almame Dabo har ansvaret for den daglige driften av senteret. Det er også ansatt flere «educadores» som arbeider sammen med barna. Ansettelser foretas i samsvar med senterets kapasitet til å ta imot nye brukere. Daglig leder rapporterer til styret i Norge.

I Norge arbeider organisasjonens styre med å samle inn penger, lage retningslinjer for arbeidet og følge opp administrative oppgaver. Vi har til enher tid tett kontakt med daglig leder ved senteret. Styret kontrollerer løpende driftsutgifter, og presenterer årlig regnskap godkjent av autorisert revisor.

Samarbeidet med myndighetene i Guinea Bissau er omfattende. En formell samarbeidsavtale med helseministeren i landet har sikret organisasjonen lokaler og fri elektrisitet. Tilbudet anses som viktig og kjærkomment av de sentrale myndighetene.

Styret for Dagsenter Guinea Bissau:

Styreledere:
Ingun Motland Evensen
Mamadu Banjai
Espen Kolstø

Styremedlemmer:
Linda Walderhaug
Magnus Haugland Gudmestad
Safi Dabou
Olav Jørpeland
Nina Osland