Visjon

Målet med prosjektet dagsenter Guinea-Bissau, er å skape en bedre hverdag for barn med utviklingshemming i Guinea-Bissau. Ved å gi dem et dagtilbud, og ved å jobbe for en holdningsendring i samfunnet håper vi å kunne bidra til dette.

Hvorfor starte dagsenter?

Et dagsenter er et sted hvor det blir lagt til rette for trivsel og en god fysisk og psykososial utvikling, ved at barnet blir ivaretatt, aktivisert og stimulert. Vi mener at et slikt tilbud vil kunne bidra til en bedre hverdag og en økt livskvalitet for barnet.

En vanlig holdning i Guinea-Bissau overfor personer med utviklingshemming, er at de er forhekset og bør bli gjemt bort.
Gjennom dagsenteret kan samfunnet bli kjent med at det er noen som satser på denne gruppen, og gjennom ukentlige utflukter vil barna bli mer synlig i nærmiljøet. Vi håper at arbeidet på dagsenteret vil kunne være med å bidra til en holdningsendring i samfunnet.

I Guinea-Bissau fantes det ikke noe særskilt tilpasset tilbud for barn med utviklingshemming, ingen møteplass eller formell arena for læring, og et dagsenter ville derfor kunne være med å dekke noe av dette behovet.