Brukerne av senteret er barn med utviklingshemming.
På grunn av jodmangel, er det mange som blir født med nedsatt kognitiv funksjon.
Med dagens bemanning kan senteret ta imot 12 til 15 brukere.
Behovet er mye større, og senteret blir stadig oppsøkt av foreldre som ønsker plass til sine barn.
Barna er ikke diagnostisert, og det er stor forskjell i funksjonsnivå.
Imidlertid har det vist seg at alle har vist stor evne til læring og utvikling, og viktigst av alt; de har fått en glad og meningsfull hverdag.
De blir respektert, og familiene forteller om en stor endring i deres tilværelse: fra å være utstøtt i nærmiljøet, og være fryktet, er de blitt tatt inn i varmen
3 av personalet ved senteret har vært gravide og har født funksjonsfriske barn, så de kan ikke lenger tro at det er smittsomt. Teorien om at de er forhekset, stemmer heller ikke:
De opplever at disse barna/ungdommene ikke er så annerledes.
De er ute med andre barn og unge, de leker, er glade, har fine klær og er velstelte.
Når de er på tur i nærmiljøet ser folk at personalet møter dem med respekt slik de møter alle andre.
Det å ha en utviklingshemming er helt ufarlig.
Vi håper vi skal bli i stand til å ansette flere ved senteret slik at de kan ta imot flere som trenger det!