Hva er Dagsenteret?

Dagsenteret skal være et tilbud til barn med utviklingshemming i byen Bissau i Guinea Bissau. Dagsenteret skal tilby sosialt samvær og aktiviteter som kan gi økt mestringsfølelse, som for eksempel lek, fysisk trening og opplæring i ulike aktiviteter. Dagsenteret ble åpnet sommeren 2012.

Hvordan drives dagsenteret?

Senteret har åpent på dagtid. Ved dagsenteret står aktivisering, undervisning, lek, fysisk trening, musikk, sang, samvær og næringsrike måltider i fokus. Det er i tillegg fellesaktiviteter, utflukter m.m., hvor familien også kan delta.

På senteret får barna sosialt samvær, noe som antagelig er det viktigste for å bygge opp et positivt selvbilde og identitet. Fellesaktiviteter og utflukter vil styrke fellesskapsfølelsen. Barn i området har muligheten for å komme inn på senteret og leke. Og det arrangeres utflukter der en tar i bruk tilbud ellers i nærmiljøet.

Vi arrangerer møter og fester for barna med familie. Familiene vil også bli oppmuntret til å engasjere seg ved å delta i brukerstyre, eller skape nettverk seg imellom.

Vi har startet med 8 barn og 6 ansatte – avdelingsleder, 2 førskolelærere, kokk, nattevakt og renholder

Siden det ikke er noen tradisjon for å arbeide med personer med utviklinghsemmming i Guinea Bissau, vil Espen , Ingunn og Mamadu drive med veiledning av de ansatte ved senteret . Dette skjer via mail, og ved besøk. De har alle lang erfaring med aktivisering og stimulering av personer med utviklingshemming. Ellers blir det viktigste å bli kjent med den enkelte for å se dennes behov.

Planer fram i tid

Vi håper etter hvert å bygge ut senteret slik at mange flere kan få plass. Dette vil gi familiene et pusterom i hverdagen og eventuelle andre søsken kan få en mer normal hverdag.

Vi vil videre satse på opplysning. Dette gjelder først og fremst i skolene, både i grunnskolen og på høyskolen hvor helsepersonell utdannes.